Home Uncategorized Šta znamo o poljoprivrednoj mehanizaciji?

Šta znamo o poljoprivrednoj mehanizaciji?

by admin

Koliko zapravo znamo o poljoprivrednoj mehanizaciji? Koliko nam je ona danas značajna? Da li uopšte možemo da zamislimo poljoprivredne radove u današnje vreme bez poljomehanizacije? Poljoprivredna mehanizacija i njen značaj danas ne može se porediti u odnosu na raniji period. U skladu sa tehnološkim dostignućima se i poljomehnizacija razvijala i danas ona dosta olakšava rad svim vozačima na polju. 

Dosta se razlikuje poljomehanizacija danas i nekad. Tehnološka dostignuća učinila su upravo ove mašine savremenijim. Danas na primer imamo različite uređaje koji olakšavaju rad vozačima poljomašina. Svi smo već čuli ili videli laserom vođene traktore ili kombajne koji su vođeni uz pomoć GPSa. Naziv poljoprivredna mehanizacije označava skup različitih mašina koje obavljaju poljoprivredne radove. Tu spadaju tarktori, kombajni, kosilice, plugovi, sejačice i druge mašine.

Postoji podela na pogonske mašine, priključne mašine, kombinovane mašine i specijalne poljoprivredne mašine. 

Pogonske mašine 

Jedna od svima najpoznatijih poljoprivrednih mašina, traktor, spada u pogonsko vučne mašine. Nastala od latinske reči trahere trakor u prevodu znači vući. Traktor koristimo u različitim radnim operacijama kao izvor energije u agregatu sa priključnim oruđima noseći, vukući ili dajući im pogon. Postoji podela traktora na jednoosovinske i dvoosovinske točkaše i oni poseduju dvotaktni ili četvorotaktni benzinski i dizel motor koji može da ima 1-4 cilindra.

Priključne mašine

Među najpoznatijim priključnim mašinama jesu plugovi, tranjirače, drljače. Plugove koristimo kada oremo zemljište i dosta je često korišćena poljoprivredna mašina. Kada smo kod oranja postoji plitko i duboko orenje a plugove razlikujemo na jednoobrazne i višebrazdne sve zavisno od snage i potrebe traktora. Tanjirače se korste za svrhu sitnjenja zemljišta. Zapravo tanjirače nam služe kako bi se zemlja drobila, mrvila i mešala. Tanjirače mogu biti V i X uzimajući u obzir položaj baterije. Postoje nošene tanjirače i vučene i sačinjene su od glatkih ili nazubljenih diskova. Kada koristimo tanjiraču? Koristimo je kada nam je potrebno zaoravanje kod pripreme za jesenju setvu, sitnjenje stabljika, kukurozovine, suncokreta ali i međuurednu obradu u voćnjacima i vinogradima. 

Kombinovane mašine

Kombinovana mašina je kombajn i to je poljoprivredna mašina koja služi za žetvu raznih žitarica, soje, uljane repice, pasulja, graška. Kombajn je dobio naziv upravo od kombinovanja tri odvojene opracije koje obavlja i to su žetva, vršidba i završno razdvajanje zrna od slame i pleve i to sve naravno u jednom procesu. Naziv kombajn potiče od enegleske reči combine skraćeno od engl. combine harvester i znači kobinovana žetelica. Kombajn je jedan od najbitnijih izma u poljoindustriji jer znatno štedi troškove rada poljprpivrednicima i količinu vremena tokom žetve. Postoji nekoliko vrsta kombajna i svaki model odgovara jedonj vrsti useva jer se žitarice ne mogu sve ubirati na isti način. Ukoliko nabavljate ovu mašinu obratite pažnju na obradu za koju će biti namenjena. Kombajni su jako skupe mašine upravo zbog svoje složenosti i glomaznosti. 

Specijalne poljoprivredne mašine

Specijalne poljoprivredne mašine služe specifičnim vrstama posla. Njih ima puno a samo neke od njih su berači jabuka, krunjači za kukuruz, elevator, prskalica za voće, sistem za navodnjavanje. 

You may also like

Leave a Comment